Saturday, December 19, 2009

Isu Doa Awal Dan Akhir Tahun


Amalan Berdoa Awal dan Akhir Tahun
PDF
Print
E-mail
Written by al-Ustaz Mohd Khairuddin Aman Razali at-Takiri   
Thursday, 18 January 2007
oleh: al-Ustaz Mohd Khairuddin Aman Razali at-Takiri 


  Semalam, 17 januari 2007, dalam satu kuliah untuk muslimat tentang ma`al hijrah, seorang muslimat menimbulkan persoalan: amalan-amalan yang sudah biasa dilakukan oleh orang Melayu sejak beberapa lama tentu ada sandarannya daripada al-Quran dan Sunnah. Contohnya amalan berhimpun malam nisf Sya`ban. Persoalan ini beliau timbulkan apabila saya membangkitkan persoalan amalan baca doa awal dan akhir tahun. Menarik juga soalan dan hujahan ini.

  Ia menggambarkan cara berfikir masyarakat awam. Mereka meletakkan keyakinan penuh kepada ahli-ahli agama. Amalan yang telah dilakukan oleh ahli-ahli agama sejak berzaman tentu ada sandarannya. Ahli-ahli agama yang dimaksudkan oleh saya di sini ialah para imam di masjid dan surau dan mereka yang bergelar “asatizah” ; guru-guru agama. 
 
  Keyakinan tinggi mereka kepada perlakuan ahli agama ini memang tepat. Orang yang jahil tentu bergantung ilmu kepada yang lebih alim. Dalam konteks masyarakat awam tentu mereka menggantungkan kepercayaan ilmu sepenuhnya kepada ahli agama yang hampir dengan mereka. Mereka yakin, ahli agama tentuna merujuk kepada al-Qur’an dan hadith. 
 
  Tinggal lagi persoalan ialah bagi pihak ahli agama itu sendiri. Adakah amalan yang dilakukan adalah berasaskan ilmu dan pengkajian? Dengan merujuk kepada al-Qur’an dan hadis? Merujuk kepada tulisan ulama mu`tabar? Atau berdasarkan ikutan pada perlakuan orang sebelumnya? Ahli agama perlu sentiasa menambahkan ilmu. Perlakuan mereka mesti berasaskan ilmu. Maksud ilmu ialah dengan merujuk kepada al-Qur’an, al-Hadith dan perbahasan tokoh-tokoh ulama.  

   Persoalan yang penting di sini; adakah amalan membaca doa awal dan akhir tahun  dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama? Adakah ia sememangnya disebut oleh ulama-ulama besar hatta dalam mazhab Shafi`I?  Saya melihat amalan membaca doa ini hanya dinukilkan dalam buku-buku amalan yang ditulis dan disebarkan secara meluas di alam Melayu. Buku-buku ini pula tidak menyebut sumber rujukan amalan tersebut. Apa hadithnya? Siapakah kalangan ulama silam yang memperakuina? Justeru, masalah sebenarnya ialah pada penulis-penulis buku-buku amalan ini. Mereka sebenarnya hanya mencatatkan amalan itu berasaskan amalan yang telah diterima turun temurun diamalkan di masjid-masjid dan surau-surau. Bukan berasaskan rujukan kepada tulisan ulama muktabar. Di sinilah masalahnya. 
 
  Hari ini rujukan para guru agama lebih meluas. Mereka merujuk kepada tulisan-tulisan ulama-ulama terkenal di zaman silam dan ulama terkenal kontemporari. Mereka mendapati amalan membaca doa awal dan akhir tahun ini tidak disebut oleh para ulama terkenal. Amalan ini tidak pernah berlaku dizaman Rasulullah saw malah pada zaman sahabat. Ia juga tidak diamalkan oleh tokoh=tokoh ulama. Bagimana ia menyerap masuk dan diamalkan di alam Melau? Saya tak ada jawapan bagi persoalan ini. 

  Apa pun, tinggalkan hakikat ini dulu. Kita berpindah pada hakikat yang lebih penting, yang boleh menentukan samada amalan yang dibuat itu tepat atau tidak.  Cukup untuk memahami persoalan ini dengan merujuk sejarah penentuan tahun Islam. Ia hanya berlaku pada zaman Umar iaitu pada tahun ke 17 hijrah. Ia dinukilkan oleh Abu Nu`aim dalam karya tarikh beliau. Sebelumnya umat Islam hanya menggunakan hari dan bulan tanpa tahun. Umar yang berijtihad mencipta tahun berdaarkan peristiwa hijrah Rasulullah saw. Justeru ia dikenali sebagai Tahun Hijri. Umar juga ang berijtihad menentukan Muharram sebagai bulan pertama bagi calendar hijri ini. 

  Ceritanya panjang akan saya bicarakan kemudian. Jadi, kalau penentuan tahun berlaku zaman umar, tentunya penentuan awal tahun juga berlaku zaman Umar. Jika berlaku zaman Umar, amat mustahil amalan membaca doa awal tahun dan akhir tahun berlaku zaman nabi. Juga amat mustahil doa itu dibaca oleh Nabi saw. 

  Justeru, jangan sama sekali menyandarkan amalan tersebut kepada nabi saw. Jangan menyandarkan doa tersebut kepada nabi! Inilah keyakinan yang salah!  Begitu juga dengan amalan membca Yasin dan diniatkan tiga perkara; panjang umur, murah rezki dan mati dalam iman. Tak ada satu nas daripada ulama yang menggesa umat melakukan amalan ini. Apatah lagi sumber Islam iaitu al-Qur’an dan Sunnah. 
Amalan berdoa awal tahun dan akhir tahun serta membaca Yasin dengan tiga niat tadi  tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Bahkan juga para ulama yang mu`tabar. Justeru, kenapa begitu bersemangat untuk melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh generasi awal Islam dan tokoh ulama Islam? Baginda bersabda:

 مَنْ أَحْدَثَ فِيْنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
Maksudnya: “sesiapa yang mengada-adakan di kalangan kami sesuatu yang bukan daripadanya (agama) maka ia tertolak”.  Namun, untuk berhimpun di awal tahun, bagi saya tidak ada kesalahannya. Sememangnya kita sepatutnya berhimpun setiap malam di rumah-rumah Allah. Tapi jadikan malam itu sebagai malam ilmu dengan disampaikan kuliah tentang Islam dan sejarah hijrah Rasulillah saw. Alangkah baiknya. 
 
Tapi, macamana kalau mereka nak lakukan juga? Kata Imam Ahmad; jelaskan kepada umat apa itu sunnah, dan jangan bertekak bertegang leher! Jadi, sampaikan kepada mereka apa yang benar. Jika mereka berdegil, biarkan….mudah-mudahan di kesempatan lain boleh kita betulkan. Jangan pula lari meninggalkan masjid. Jangan jadikan dia sebagai medan perpecahan ummat. Perlakuan membaca Yasin bukannya haram. Tapi keyakinan mereka yang mesti diperbetulkan.
Ya ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

Friday, December 18, 2009

Khutbatul Wada’, sekadar renungan memasuki tahun hijrah 1431 HSetelah matahari tergelincir, Rasulullah Saw. meminta agar Al-Qashwa', unta beliau, didatangkan. Beliau kemudian menungganginya hingga tiba di tengah Padang Arafah. Di sana telah berkumpul sekitar 124.000 atau 144.000 kaum Muslim. Beliau kemudian berdiri di hadapan mereka me­nyampaikan khutbah haji terakhir beliau yang lebih dikenal dengan haji wada':


Wahai manusia! Dengarkanlah nasihatku baik-baik, karena barangkali aku tidak dapat lagi bertemu dengan kamu semua di tempat ini. Tahukah kamu semua, hari apakah ini? (Beliau menjawab sendiri) Inilah Hari Nahr, hari kurban yang suci.

Tahukah kamu bulan apakah ini? Inilah bulan suci. Tahukah kalian tempat apakah ini? Inilah kota yang suci. Kerana itu, aku mermaklumkan kepada kalian semua bahawa darah dan nyawa kalian, harta benda kalian dan kehormatan yang satu terhadap yang lainnya haram atas kalian sampai kalian bertemu dengan Tuhanmu kelak.
Semua harus kalian sucikan sebagaimana sucinya hari ini, sebagaimana sucinya bulan ini, dan sebagaimana sucinya kota ini. Hendaklah ucapan ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di tempat ini oleh kamu sekalian!

Bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah!

Hari ini hendaklah dihapuskan segala macam bentuk riba. Barang siapa yang memegang amanah di tangannya, maka hendaklah dia tunaikan kepada yang empunya. Dan, sesungguhnya riba jahiliah adalah batil. Dan awal riba yang pertama sekali ku benteraras adalah riba yang dilakukan pamanku sendiri, Al-'Abbas bin'Abdul-Muththalib.

Hari ini haruslah dihapuskan semua bentuk pembalasan dendam pembunuhan jahiliah, dan penuntutan darah cara jahiliah. Yang pertama kali kuhapuskan adalah tuntutan darah 'Amir bin Al-Harits.

Wahai manusia! Hari ini syaitan telah putus asa untuk dapat disembah pada bumi yang suci ini. Tetapi, ia bangga jika kamu dapat mentaatinya walau dalam perkara yang kelihatannya kecil sekalipun. Kerana itu, waspadalah kalian terhadapnya! Wahai manusia! Sesungguhnya zaman itu beredar sejak Allah menjadikan langit dan bumi.

Wahai manusia! Sesungguhnya bagi kaum wanita (isteri kalian) itu ada hak-hakyang harus kalian penuhi, dan bagi kalian juga ada hak-hak yang harus dipenuhi isteri itu. Yaitu, mereka tidak boleh sekali-kali membawa orang lain ke tempat tidur selain kalian sendiri, dan mereka tak boleh membawa orang lain yang tidak kalian sukai ke rumah kalian, kecuali setelah mendapat izin dari kalian terlebih dahulu. Karena itu, sekiranya kaum wanita itu melanggar ketentuan-ketentuan demikian, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian untuk meninggalkan mereka, dan kalian boleh menghukum dengan pukulan ringan terhadap diri mereka yang berdosa itu.Tetapi,jika mereka berhenti dan tunduk kepada kalian, menjadi kewajiban kalianlah untuk memberi nafkah dan pakaian mereka dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, kaum wanita adalah makhluk yang lemah di samping kalian. Mereka tidak berkuasa. Kalian telah membawa mereka dengan suatu amanah dari Tuhan dan kalian telah halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah tentang urusan wanita dan terimalah wasiat ini untuk bergaul baik dengan mereka.

Wahai umatku! Bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah!

Wahai manusia! Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian sesuatu, yang jika kalian memegangnya dengan erat, nescaya kalian tidak akan sesat selamanya. Yaitu: Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Wahai manusia! Dengarkanlah baik-baik apa yang kuucapkan kepada kalian, pasti kalian bahagia untuk selamanya dalam hidup kalian !

Wahai manusia! Kalian hendaklah mengerti bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Kerana itu, bagi tiap­-tiap peribadi di antara kalian dilarang keras mengambil harta saudaranya, kecuali dengan izin hati yang ikhlas.

Bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah saksikanlah!

Janganlah kalian, setelah aku meninggal nanti, kembali kepada kekafiran, yang sebagian kalian mempermainkan senjata untuk memancung leher kawannya yang lain. Sebab, bukankah telah kutinggalkan untuk kalian pedoman yang benar, yang jika kalian mengambilnya sebagai pegangan maka aman kehidupan kalian, tentu kalian tidak akan sesat, yakni Kitab Allah (AI­-Quran).

Wahai umatku! Bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah!

Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, dan sesungguhnya kalian berasal dari satu bapa. Kalian semua dari Adam dan Adam terjadi dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Tuhan adalah orang yang paling bertakwa. Tidak sedikit pun ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab, kecuali dengan takwa.

Wahai umatku! Bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah!

Karena itu, siapa saja yang hadir di antara kalian di tempat ini berkewajiban untuk menyampaikan wasiat ini kepada mereka yang tidak hadir!

Tak lama setelah Rasulullah Saw. menyampaikan khutbah tersebut, turunlah firman Allah, Pada hari ini telah Kusem­purnakan bagi kalian agama kalian dan telah Aku cukupkan kepada kalian nikmat-Ku dan Islam telah Aku ridhai menjadi agama bagi kalian (QS AI-Ma'idah [5]: 3).

Mendengar firman Allah tersebut, 'Umar bin Al-Khath­thab pun menitiskan air mata. Melihat hal itu, dia pun dita­nya, "'Umar! Mengapa engkau menangis? Bukankah engkau ini jarang sekali menangis?"

"Kerana aku tahu, selepas kesempurnaan hanya ada ke­kurangan," jawab Umar. Dia telah merasakan suasana perpisahan (wada') bahawa Rasulullah SAW yang sangat dicintainya akan wafat .

(Diceritakan kembali dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari 'Abdullah bin 'Umar dan sebuah kisah yang dituturkan oleh Ibnu Hisyam dalam Al-Sirah Al-Nabawiyyah dalam Teladan indah Rasullulah dalam ibadah, Ahmad Rofi 'Usmani)

Sumber: http://www.zahazan.net

Monday, December 14, 2009

Pakaian Wanita Dari Sudut Mata Lelaki
ALLAH m'jadikan manusia ini berpasangan .malam psgnnya siang,rajin psgnnya malas dan lelaki psgnnya perempuan.Kerana perempuan adalah psgn kpd lelaki,mk ALLAH tlh m'ciptakan bntuk badan wanita itu dpt memikat hati lelaki.Bila berkata tentang terpikat, mk ada hubungkait dgn nafsu. Jadi utk mengawal nafsu, mesti dikawal dgn iman.Utk m'dptkan iman mstilh menurut perintah ALLAH dan RasulNYA dn m'jauhi laranganNYA.

Pada mata lelaki,perempuan ini adalah sinbol(simbol apa, rsenya semua org tau kot).Org lelaki mempunyai imaginasi yg nakal jk tdk dikawal dgn iman.Mk mata lelaki ini akan sntiasa m'jalar apb melihat wanita.Setiap bntuk badan seorang perempuan blh dihayati olh seorang lelaki dgn pelbagai tafsiran2 nakal.

Apabila seorang lelaki terlihat perempuan,mk perkara pertama yg dilihatnya ilh rambutnya.maka akn timbul plbgai tafsiran tentang rambut perempuan berkenaan.Oleh krn itulah wanuta WAJIB menutup rambutnya.

Apb rambut wanita itu tlh ditutup,mk mata lelaki itu akn turun ke bawah melihat bentuk lehernya,mk WAJIBlh bg wanita itu menutup lehernya.Maka mata lelaki itu ak  trun lg melihat dadanya, mk BERKEWAJIPAHLAH wanita itu menutup dadnya dgn melabuhkan tudungnya. Setelah itu mata lelaki akn trun lg melihat bentuk ramping pinggangnya, mk labuhkanlah pakaian spy tdk nmpak bntuk pinggangnya. Maka mata lelaki itu akn melihat bntuk punggungnya, maka WAJIBLAH wanita itu m'besarkan pakaiannya, dan lelaki itu akn melihat bentuk pehanya, mk jgnlah wanita itu memakai kain yg ketat shingga terlihat bntuk pehanya walaupn sedikit. Maka dilihat lg oleh lelaki itu akn bntuk kakinya pula, mk jgnlah wanita itu b'seluar, krn terus terang pihak lelaki bercakap,walupn muslimah itu b'tudung labuh, b'baju labuh, tapi wnita itu memakai seluar, walaupun nampak bsr sedikit, nafsu lelaki akn terusik secara sepontan(masyALLAH takutnya!) 

Mata lelaki ni nakal, setelah tdk nmpak akn bntuk pehanya, maka akn dilihat pula akn kakinya. maka WAJIBLAH wanita itu menolong lelaki itu supaya tdk b'dosa dgn memakai stokin yg warnanya jgn sesekali sama warna dgn warna kulit wanita.Mata lelaki akn kembali ke atas dan melihat pula bntuk tangan wanita itu, maka tolonglah wahai muslimah, agar melabuhkan tudung menutup bentuk tangannya yg indah dr pandngn lelaki. Wahai kaum adam, jgnlah pula kamu melihat mukanya, krn itu akn menimbulkan fitnah. Kecuali jika kamu wahai kaum adam ingin meminangnya. Jika wanita itu cukup solehah, takut mukanya akn menimbulkan fitnah, mk berpurdahlah kamu, jika itu lbh baik utk kamu.Tetapi mata lelaki ni ada satu lg jenis penyakit, iaitu mata lelaki akn tertangkap dgn sepontan jika terlihat warna yg menyerlah atau terang. Oleh itu wahai muslimah sekalian, tolonglah jgn memakai warna yg terang2. Jika hendak pakai pun, pakailah utk suamimu sahaja.

Wahai muslimah, jika semua aurat telah ditutup, jgn anggap tugas kita telah selesai, perlulah kita menjaga kehormatan masing2, jgn keluar seorang diri(peringatan utk diri). Mata lelaki pula jgnlah menjalar langsung kpd muslimah, walau muslimah itu tlh menutup aurat.

Dunia sekarang banyak cacat celanya sehinggakan wanita yg memakai tudung masih tidak menutup auratnya secara sempurna. Pesanan utk muslimin, mata kamu itu WAJIB tidak mencuri-curi melihat kpd muslimah krn  ghadul basar(tundukkn pandangan) itu satu perintah dari ALLAH. Adakah kamu terlupa atau buat2 lupa?? wALLAHu'lam..Ya ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

Saturday, November 28, 2009

Dilema Cinta Ini..

Puas ku coretkan kata cinta..
Beriringan kata seindah bicara..
Duri cintaMU telah kuredahi..
Namun geloranya tetap sama..

Oh Tuhan dimanakah cintaMu..
 Dimanakah rinduMU..
Kemanakah redhaMU..
Dan kemanakah restuMU..

Dilema cinta ini..
Merungsingkan hatiku..
Kuharapkan cintaMU, ILAHI..
Dalam setip sujudku..

Dilema cinta ini..
Merungsingkan hatiku..
Hanya kudapat selama ini..
Hanyalah laknat dariMU..

KumencariMU dalam tahajud cintaku..
Walau pengabdianku tidaklah sehebat Rabiatul Adawiyah..
Tapi aku mempunyai keinginan yang sama..
Mengharap persinggahan cintaMU di kalbuku..Ya ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

Tiba-tiba Terjaga Dari Tidur

Saat sdg nyenyak dibuai mimpi di atas tilam empuk ,bilik yg dingin dan kelam tanpa cahaya,anda terbangun tiba2.Setelah mata terbuka,persekitaran diamati.Belum subuh lagi ni,hati bermonolog bersendirian.Kemudian tangan mencapai telefon bimbit melihat jam sekadar utk mendapatkan kepastian."Oh baru pukul 3pg"

Dalam situasi spt diatas apakah yg akan anda lakukan?Di sini anda mempunyai beberapa pilihan.Tanyalah iman anda kerana iman tdk pernah memberi jawapan yg SALAH!!

PILIHAN 1
Kebanyakan kita akn menarik selimut semula dan menyambung episod keduamimpi yg tergantung separuh jalan.Bkn itu shj,hati turut mengomel,"Apesal la aku bgn awal sgt"Terzahir kekesalan.Kesal bgn awl? Nauzubillah..

PILIHAN 2
"Oh,baru pkul 3 pg.waktu mcm ni doa makbul.Ya ALLAH,ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku.Jadikn aku hamba yg mempunyai smgt juang yg tinggi,b'juang utk kebahagian dunia dan akhirat".Kemudian sambung kmbali 'ibadah senyap'.

PILIHAN 3
Sebaik menyedari pukul 3 pg(bkn baru pkul 3 pg),segera bangun utk solat tahajud.Sembahlah ALLAH saat mata2 lain terpejam rapat,rukuklh saat hati masih tenang,sujudlah disaat minda msh kosong dr sebarang urusan dunai dan berdoalh saat doa didengari ALLAH!!

Terjaga diawal pg adalah 1 rahmat ALLAH.Siapa tahu saat ALLAH takdirkn kita terjaga,sebenarnya ALLAH menunggu kita utk memakbulkan sebarang permintaan kita.Mulalah langkah pertama,berdoalah sebaik terjaga.Malah mintalah dr ALLAH utk bangkit kan kita pd malam2 seterusnya.Itulah caranya mengucapkan syukur ,bkn mengomel penuh kekesalan.Tetapi alangkan baiknya andai tahajud dapat dilaksanakan.. 

 


Sumber:Solusi Isu 12

Ya ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

Thursday, November 5, 2009

Jauhi Maksiat Zahir


 
Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang...

Imam Ghazali r.h berkata bahawa agama itu terbahagi kepada dua iaitu pertamanya meninggalkan maksiat yang ditegah dan keduanya mengerjakan segala yang disuruh. Lazimnya, berbuat taat dan menurut segala perintah adalah lebih mudah berbanding dengan meninggalkan perkara yang dilarang. Kerana itulah Nabi S.A.W bersabda : " Orang yang berhijrah itu adalah seseorang yang meninggalkan kejahatan dan orang yang berjihad ialah seseorang yang memerangi hawa nafsu."

   Individu yang berbuat maksiat adalah mereka yang mengkhianati ALLAH dan mengkufuri nikmat yang dianugerahkan ALLAH kepadanya. Ini kerana anggota tubuh badan adalah satu nikmat dan amanah ALLAH kepada hambaNYA. Sekiranya hamba tersebut menggunakan anggota tersebut kepada perlakuan maksiat dan mungkar, ia telah menyalahi fitrah kejadiaannya sendiri. Inilah yang dikatakan sebagai 'kufur nikmat'.

   Oleh itu, hendaklah setiap individu muslim yang benar-benar beriman(mukmin) dan bertaqwa(muttaqin) kepada ALLAH menjaga seluruh anggota yang tujuh iaitu memelihara MATA, TELINGA, LIDAH, PERUT, KEMALUAN, TANGAN, dan KAKI. Ini kerana neraka Jahannam itu terdiri dari tujuh pintu dan tidak terhumban ke dalamnya anak Adam melainkan maksiat anggota yang tujuh itu..~wALLAHua'lam~
Ya ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

Wednesday, November 4, 2009

If ALLAH Will...

 Everytime you feel like you cannot go on
You feel so lost
That your so alone
All you is see is night
And darkness all around
You feel so helpless
You can`t see which way to go
Don`t despair and never loose hope
Cause Allah is always by your side

Insya Allah
Insya Allah you`ll find your way

Everytime you can make one more mistake
You feel you can`t repent
And that its way too late
Your`re so confused,wrong decisions you have made
Haunt your mind and your heart is full of shame


Don`t despair and never loose hope
Cause Allah is always by your side
Insya Allah
Insya Allah you`ll find your way
Insya Allah
Insya Allah you`ll find your way

Turn to Allah
He`s never far away
Put your trust in Him
Raise your hands and pray
OOO Ya Allah
Guide my steps don`t let me go astray
You`re the only one that showed me the way,
Showed me the way
Insya Allah
Insya Allah we`ll find the wayYa ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

Friday, October 23, 2009

AKU PERLU KEMBALI!!Aku perlu kembali..
Demi meneruskan perjuangan yang belum selesai ini..
Walaupun perdu atmaku ini bersarang seribu kedukaan..
Yang mungkin akan menjadi penghalang perjuangan ku kali ini..

Aku perlu bermujahadah lagi..
Walau jalan mujahadah itu bisa mengundang derita..
Tapi kerana derita itulah engkau akan kuat..
Mengharungi mehnah perjuanganmu..

Demi amanah suci ini..
Kau perlu kembali duhai diri..
Demi cita-cita yang melangit tinggi..
Kau perlu bermujahadah lagi..

Yakinlah..
Engkau tidak pernah keseorangan..
Dalam mengutip butiran-butiran ilmu..
Kerana ALLAH sentiasa bersamamu disepanjang perjuangan ini

Ya ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

kata2 hikmah

1. Jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu perbuatan baik walaupun hanya sekadar senyuman.

2. Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang belayar di lautan telah ramai kapal karam didalamnya.. andai muatan kita adalah iman, dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini.

3. Hidup tak selalunya indah tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan.

4. Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu terlalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang.

5. Hati yang terluka umpama besi bengkok walau diketuk sukar kembali kepada bentuk asalnya.

6. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu.

7. Ikhlaslah menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan dan keamanan. Hidup tanpa pegangan ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ia akan pecah.

8. Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam kehinaan. Memberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi dengan banyak tapi diiringi dengan riak.

9. Tidak ada insan suci yang tidak mempunyai masa lampau dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan.

10. Kata-kata yang lembut dapat melembutkan hati yang lebih keras dari batu. Tetapi kata-kata yang kasar dapat mengasarkan hati yang lunak seperti sutera.

11. Lidah yang panjangnya tiga inci boleh membunuh manusia yang tingginya enam kaki.

12. Agama tidak pernah mengecewakan manusia. Tetapi manusia yang selalu mengecewakan agama.

13. Nafsu mengatakan perempuan itu cantik atas dasar rupanya. Akal mengatakan perempuan itu cantik atas dasar ilmu dan kepintarannya. Dan hati mengatakan perempuan itu cantik atas dasar akhlaknya.

14. Keikhlasan itu umpama seekor semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang amat kelam. Ianya wujud tapi amat sukar dilihat.

15. Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan.
Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.

16. Seseorang yang bijak melahirkan kata-kata selalunya disanjung sehingga ia mula bercakap kosong

17. Harta akan habis digunakan tanpa ilmu tetapi sebaliknya ilmu akan berkembang jika ianya digunakan.

18. Kekayaan bukanlah satu dosa dan kecantikan bukanlah satu kesalahan. Oleh itu jika anda memiliki kedua-duanya janganlah anda lupa pada Yang Maha Berkuasa.

19. Sahabat yang tidak jujur ibarat dapur yang berhampiran. Jikalau pun kamu tidak terkena jelaganya sudah pasti akan terkena asapnya.

20. Mengapa manusia gemar mencetuskan pertelingkahan sedangkan manusia itu sendiri dilahirkan dari sebuah kemesraan.

21. Kita sentiasa muda untuk melakukan dosa tetapi tidak pernah tua untuk bertaubat.

22. Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan.

23. Setiap mata yang tertutup belum bererti ia tidur. Setiap mata terbuka belum bererti ia melihat.

24. Jadikan dirimu bagai pohon yang rendang di mana insan dapat berteduh. Jangan seperti pohon kering tempat sang pungguk melepas rindu dan hanya layak dibuat kayu api.

25. Menulis sepuluh jilid buku mengenai falsafah lebih mudah daripada melaksanakan sepotong pesanan.

26. Jangan menghina barang yang kecil kerana jarum yang kecil itu kadang-kadang menumpahkan darah.

27. Kegembiraan ibarat semburan pewangi, pabila kita memakainya semua akan dapat merasa keharumannya. Oleh itu berikanlah walau secebis kegembiraan yang anda miliki itu kepada teman anda.

28. Esok pasti ada tetapi esok belum pasti untuk kita. Beringat-ingatlah untuk menghadapi esok yang pastikan mendatang.

29. Reaksi emosi jangan dituruti kerana implikasinya tidak seperti yang diimaginasi .

30. Sahabat yang beriman ibarat mentari yang menyinar. Sahabat yang setia bagai pewangi yang mengharumkan. Sahabat sejati menjadi pendorong impian. Sahabat berhati mulia membawa kita ke jalan Allah.

31. Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan waktu untuk membaca kerana membaca itu sumber hikmah menyediakan waktu tertawa kerana tertawa itu muziknya jiwa, menyediakan waktu untuk berfikir kerana berfikir itu pokok kemajuan, menyediakan waktu untuk beramal kerana
beramal itu pangkal kejayaan, menyediakan waktu untuk bersenda kerana bersenda itu akan membuat
muda selalu dan menyediakan waktu beribadat kerana beribadat itu adalah ibu dari segala ketenangan jiwa.

32. Penglihatan itu sebagai panah iblis yang berbisa, maka siapa yang mengelakkannya kerana takut padaKu, maka Aku akan menggantikannya dengan iman yang dirasakan manisnya dalam hati...

33. "Wanita yang cantik tanpa peribadi yang mulia, umpama kaca mata yang bersinar-bersinar, tetapi tidak melihat apa-apa"

34. "Kekecewaan mengajar kita erti kehidupan. Teruskan perjuangan kita walaupun terpaksa menghadapi rintangan demi rintangan dalam hidup"

35. Tanda Orang Bijaksana Ialah Hatinya Selalu Berniat Suci; Lidahnya Selalu Basah Dengan Zikrullah; Matanya Menangis Kerana Penyesalan (Terhadap Dosa); Sabar Terhadap Perkara Yang Dihadapi Dan Mengutamakan Akhirat Berbanding Dunia.

36. Jika kejahatan di balas kejahatan, maka itu adalah dendam. Jika kebaikan dibalas kebaikan itu adalah perkara biasa. Jika kebaikan dibalas kejahatan,itu adalah zalim. Tapi jika kejahatan dibalas kebaikan, itu adalah mulia dan terpuji."

37. "Hidup umpama aiskrim. Nikmatilah ia sebelum cair"

38. "Kata-kata itu sebenarnya tidak mempunyai makna untuk menjelaskan perasaan. Manusia boleh membentuk seribu kata-kata, seribu bahasa. Tapi kata-kata bukan bukti unggulnya perasaan"

39. "Hidup tidak boleh berpandukan perasaan hati yang kadangkala boleh menjahanamkan diri sendiri. Perkara utama harus kita fikirkan ialah menerima sesuatu atau membuat sesuatu dengan baik berlandaskan kenyataan"

40. "Hidup adalah gabungan antara bahagia dan derita. Ia adalah menguji keteguhan iman seseorang. Malangnya bagi mereka yang hanya mengikut kehendak hati tidak sanggup menerima penderitaan.

41. Hadiah Terbaik :
Kepada kawan - Kesetiaan
Kepada musuh - Kemaafan
Kepada ketua - Khidmat
Kepada yang muda - Contoh terbaik
Kepada yang tua - Hargai budi mereka dan kesetiaan.
Kepada pasangan - Cinta dan ketaatan
Kepada manusia - Kebebasan

42. "Berfikir secara rasional tanpa dipengaruhi oleh naluri atau emosi merupakan satu cara menyelesaikan masalah yang paling berkesan"

43. "Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain, janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain."

44. "Dunia ini ibarat pentas. Kita adalah pelakonnya. Maka
berlumba-lumbalah beramal supaya hidup bahagia di dunia dan akhirat"

45. "Akal itu menteri yang menasihati, Hati itu ialah raja yang
menentukan, Harta itu satu tamu yang akan berangkat, kesenangan itu satu masa yang ditinggalkan".

46. "Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak boleh mencari sahabat dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mensia-siakan sahabat yang telah dicari"

47. "Cakap sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek moyang"

48. "Ingatlah, sabar itu iman, duit bukan kawan, dunia hanya pinjaman dan mati tak ber teman.."

49. "Lidahmu adalah bentengmu, jika dikau menjaganya maka ia akan menjagamu, dan jika dikau membiarkannya maka ia tidak akan
mempedulikanmu"

50. "Orang yang paling berkuasa adalah orang yang dapat menguasai dirinya sendiri"

51. "Seseorang menganggap sekatan sebagai batu penghalang, Sedangkan orang lain menganggapnya sebagai batu lonjatan."

52. "Kalau kita melakukan semua yang kita upaya lakukan, sesungguhnya kita akan terkejut dengan hasilnya."

53. "Kita selalu lupa atau jarang ingat apa yang kita miliki, tetapi kita sering kali ingat apa yang ora dengan lain ada."

54. "Apa yang diperolehi dalam hidup ini, adalah sepenuhnya daripada apa yang kita berikan padanya."

55. "Fikirkan hal-hal yang paling hebat, Dan dikau akan menjadi terhebat. Tetapkan akal pada hal tertinggi, Dan dikau akan mencapai yang tertinggi."

56. "Dunia ini tiada jaminan melainkan satu peluang."

57. "Kehidupan kita di dunia ini tidak menjanjikan satu jaminan yang berkekalan. Apa yang ada hanyalah percubaan, cabaran dan pelbagai peluang. Jaminan yang kekal abadi hanya dapat ditemui apabila kita kembali semula ke pada Ilahi."

58."Rahsia kejayaan hidup adalah persediaan manusia untuk menyambut kesempatan yang menjelma."

59. "Kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal,tetapi ianya datang dari semangat yang tidak pernah mengalah."

60. "Mengetahui perkara yang betul tidak memadai dan bermakna jika tidak melakukan perkara yang betul."

61. "Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik."

62. "Jadikan sebagai aturan hidup untuk melakukan yang terbaik dalam apa jua yang dilakukan, pasti akan menghasil kecemerlanganYa ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

Thursday, October 22, 2009

Wanita perindu ALLAHWanita perindu ALLAH dapat mengawal rindunya pada dunia, kekayaan, kemewahan, pembaziran, kecantikan dan segala isi dunia. Wanita ‘abidah perindu ALLAH dapat mengubah nafsunya daripada nafsu-nafsu jahat kepada nafsu-nafsu yang baik melalui mujahadah. Yakni daripada nafsu marah kepada memaafkan, dengki kepada kasih sayang dan. Maka jadilah wanita ‘abidah itu bagaikan tiang negara yang menyangga sesebuah negara daripada runtuh.

Sebab itu Rasulullah bersabda :
Untuk menjadi wanita ‘abidah, perindu ALLAH, tidak semudah menjadi wanita berkerjaya yang cuma dilatih akalnya. Sedangkan wanita ‘abidah perlukan didikan fizikal, mental dan jiwanya sekaligus. Mereka bukan sahaja diperkenalkan dengan dunia, tetapi juga dengan alam barzakh dan alam akhirat. Bahkan juga dikenalkan dengan ALLAH swt.
Dunia amat perlukan wanita yang tidak lagi menurutkan nafsunya tapi memusatkan perhatian dan rindunya kepada Zat yang paling hampir dengannya dan terus-menerus mengawasi hidupnya, Yakni Zat ALLAH SWT. Sembahyang yang dilakukan merupakan pertemuan dan penyerahan dirinya secara total kepada ALLAH. Ia dirasakan terlalu indah dan amat bermakna. Setiap ucapan dihayati dan dilafazkan dengan penuh kusyuk. Rukun-rukun fi’li dikerjakan dengan komitmen jiwa yang penuh kehambaan. Dan perilakunya sewatu mengadap Allah, seolah-olah takut dan hormat sekali. Maka hasil daripada ucapan dan perbuatan dalam sembahyang, wanita ‘abidah mendapat rasa tawadhuk, tawakkal, rendah diri, takut, cinta, yakin, rindu dan kagum kepada ALLAH kekasihnya. Itulah iman dan taqwa.

Orang yang berakhlak sahaja yang boleh bahagia tatkala ditimpa ujian. Tanpa akhlak, tidak akan ada seorang pun manusia yang dapat merasa bahagia hidup di dunia.
Kerana, hidup ini memang tidak akan lepas daripada ujian. Siapa yang tidak bahagia dunia nescaya tiada harapan untuk bahagia di akhirat.

Gabungan rasa-rasa itu mencetuskan akhlak yang sangat agung; sabar, redha, penyayang, pemaaf pemurah, rendah diri dan lain-lain lagi. Akhlak-akhlak yang mulia ini lebih mahal daripada sijil dan harta-harta duniawi, sebab ia dapat mncegah daripada perbuatan keji dan mungkar .

Bila seseorang itu kenal akhirat dan ALLAH, dunia ini menjadi kecil baginya. Hidupnya tidak lagi untuk memburu dunia tetapi memburu syurga di akhirat. Mereka tidak lagi merindukan kenikmatan sementara tetapi mengalihkan rindunya kepada ALLAH swt. Umur dihabiskan untuk beribadat kepada ALLAH. Apa juga kerja yang dibuat, semuanya untuk dan kerana ALLAH. Dan itulah yang ALLAH minta untuk kita lakukan.“Dunia ialah perhiasan. Sebaik-baik hiasan ialah wanita solehah.”

“ Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk ALLAH, Tuhan seru sekalian alam. ”Ya ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

Friday, October 16, 2009

Buatmu Yang Bergelar Muslimah

Perempuan yang suci
Adalah perempuan yang dijaga oleh Allah
Tidak sedikit pun Allah membenarkan
Mana-mana lelaki ajnabi yang fasik menyentuh dirinya
Walaupun hatinya…
Kerana Allah teramat mencintainya…


Tetapi andai kita bergelumang
Dengan cinta lelaki
Di mana Allah untuk menjaga kita?
Allah seakan melepaskan kita
Kepada seorang manusia
Yang lebih banyak mengecewakan kita

Jika Allah datangkan kesedaran dalam diri
Supaya meninggalkan cinta seorang lelaki
Itu bermakna Allah mahu mengambil kita kembali
Untuk dijaga-Nya, dilindungi…                                       

Mengapa masih ragu-ragu?
Kekuatan usah ditunggu tapi harus dicari
Hargailah di atas kesempatan yang Allah beri…
“Sebesar-besar dosa adalah dosa yang dilakukan ketika kita rasa berdosa melakukannya.” ~Imam Ghazali~

***************************
Wahai wanita solehah..
Jgn risau akn jodohmu..
Krn muslimin yg bijaksana itu..
Tidak akn terpaut pada wanita hanya pada kecantikan atau lirik senyuman..
Pada bicara yang mengoda..
Pada pujuk rayu seorang wanita yg meruntuhkan imannya..
Seseungguhnya lelaki itu adalah pemimpin wanita..
Andai belum sampai jodohmu..
Anggaplah lelaki yg kau nantikan itu sedang membina sahsiah kepimpinannya bg mmimpin dirimu..
Krn wanita itu pasti ada kekurangan..
dan lelaki yang benar2 layak pasti akan hadir utk melengkapi kekuranganmu itu.. 


 ********************************

Muslimah sejati..
Bukan kerana keayuan wajahnya..
Tapi kecantikan hati..
Bukan krn bentuk tubuh yg mempersona..
Tapi sejauh mana ia menutup tubuhnya itu..
Bukan dilihat pada kerisauannya digoda lelaki..
Tetapi dilihat pada kebimbangannya menjadi punca dosa!!


Ukhtiku,
Aku bangga melihatmu derita dalam perjuangan…
Dari melihatmu gembira dalam kelalaian…
Ukthiku,
Aku bangga mendengar tangisanmu kerana pengorbanan…
Dari melihat tawamu dalam pengkhianatan…
Aku bangga andai dikau mati di medan kebenaran…
Dari hidup dalam kesesatan
Kerana jangan lupa ukhtiku…
Muliamu bukan pada pangkat, harta dan rupa
Tapi kerana Islam, Iman dan Ihsan…::Yang dicari bknlah putera raja,tp biarlah putera agama.Yang diimpi ,biarlah tak punya rupa,asal sedap mata memandang.Yg dinilai bkn smpurna sifat jasmani,asal sihat rohani,smpurna hati. Yg diharap bkn jihad pada semangat,asal perjuangannya ada matlamat.yg datang tak perlu rijal yg gemilang krn ana serikandi dgn silam yg kelam.Yg dinanti bkn lamaran dgn permata,cukuplah akad dan janji setia.Dan yg terjadi andai tak sama kehendak hati,ana redha dgn ketentuan ILAHI::

Friday, October 9, 2009

Bukti kekuasaan Allah- Ayat Al-Quran Petunjuk Gempa Bumi Indonesia


Sepertimana yang kita tahu sebelum ini, gempa bumi di Padang Indonesia telah berlaku. Itu mungkin amaran atau petanda dari Allah untuk hambanya yang peka dan taat kepadanya. Di sini saya kongi bukti kekuasaan Allah. Masa gempa di Indonesia dan kaitan dengan ayat al-quran. Saya mendapat maklumat ini dari salah seorang pembaca di blog saya. Maklumat lanjut sila Klik Sini!

Gempa pertama di Padang pada pukul 17.16.
Diambil dari sini!
Gempa bumi dengan magnitud 7.6 yang melanda Sumatera Barat kira-kira 5.16 petang waktu Indonesia Barat semalam mengakibatkan beberapa bangunan utama di Padang mengalami kerosakan teruk, seperti Rumah Sakit Umum Pusat M Jamil Padang, Rumah Sakit Selasih dan Hotel Rocky.

Kita lihat terjemahan Al-Quran surah ke 17, ayat ke 16. 
Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, Kami perintahkan (lebih dahulu) orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka (supaya taat), lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya; maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. 
Al-Israa ayat 16. (17:16)

Gempa seterusnya di Jampi pada pukul 8.52
Dipetik dari sini!
Jambi (ANTARA News) - Gempa bumi tektonik berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) yang menggoncang Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Kamis pukul 08.52 WIB di 46 Km tenggara Sungaipenuh, di kedalaman 10 Km, merusak lebih dari seribu rumah warga di sejumlah desa di daerah itu.

(Keadaan orang-orang kafir itu) samalah seperti keadaan Firaun dan kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka kufur ingkar akan ayat-ayat Allah, lalu Allah menyeksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha berat seksaNya. 
Al-Anfaal ayat 52. (8:52)

Saya juga mengjumpai secara tidak sengaja ayat al-quran tentang kebinasaan akibat sikap manusia apabila saya merujuk latitude gempa di Mindanau, Filipina.

ALLAH berfirman:
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. 
( Fussilat 41: 53)Ya ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

Thursday, October 8, 2009

Anugerahkanlah Rasa Cinta Dan Takut Pada-Mu
Oh Tuhan, berikanlah sedikit rasa cinta-Mu padaku
Semoga seluruh cintaku untuk-Mu

Oh Tuhan, kurniakanlah sedikit rasa takukan-Mu
Padaku semoga ku tidak takut selain-Mu

Ya Allah dengan Rahmat-Mu kurniakanlah


Ya Allah jadikanlah air mataku diwaktu takut dengan-Mu
Pemadam api neraka-Mu jatuhnya air mataku
Menggugurkan dosa-dosaku


Tuhan kalau bukan dengan Rahmat-Mu
Aku tidak akan selamat
Setidaknya jika bukan Rahmat-Mu
Aku tidak akan terlepas dari azab-Mu

Aku lemah bantulah aku
Untuk bermujahadah selalu
Syaitan sering menipu dayaku
Lindungilah aku darinyaYa ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..Ameen

Saturday, September 26, 2009

Selamat Berjuang Menghadapi Jihad Ta'lim!
Inilah jalan2 perjuangnku..

24 SEPT: EPT
26 SEPT: NAHU WA SARF
28 SEPT: BMW
01 OKT : DIRASAT AQ
03 OKT :AQIDAH
05 OKT :EPT(SPEAKING)

Tmpuhi detik jihad dlm proses pengukuhan ilmu dgn sabar&ikhlas krn ALLAH sdg b'bicara dgnmu tntg SABAR&IKHLAS!
SELAMAT BERJUANG WAHAI NAFSI..!!:-)


Ya ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

Tuesday, September 22, 2009

Perjuangan Yang Belum Selesai..


Bingkisan buat diri..
Wahai nafsi!
Adakah engkau lupa tujuan penciptaanmu?
Adakah engkau sudah lupa dgn amanah yg t'pikul di bahumu ini?
Kenapa engkau malas sedangkan menuntut ilmu itu satu kewajiban bgmu?
Adakah engkau lupa atau buat-buat lupa?
Wahai nafsi!
Renungilah ke dalam dirimu sebentar..
Adakah belajarmu krn dunia?
Sunguh b'bohong kamu dgn mengatakn belajarmu krnNYA!
Jadi mengapa enkau malas,lemah dan putus asa!!
Ketahuilah duhai diri..
Belajar itu ibadah..
Dgn belajar kamu dapat mengenal ALLAH..
ALLAH tahu kepayahanmu,betapa susahnya,betapa beratnya,betapa penatnya!
Yakinlah ALLAH pasti akan membalas penat lelahmu itu..
Kembalikan niatmu duhai diri..
Belajarlah utk mengenal ALLAH,membantu agamamu,mendapat kasih sayangNYA dan mengapai mardhotillah..
Ayuh,Bangkitlah!!
Bangkitlah dari lena yang panjang..
Demi perjuangn yg belum selesai ini!!
SALAM PERJUANGAN YANG TIADA PENGAKHIRAN..Ya ALLAH!maafkan aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku..dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan..

Saturday, September 19, 2009

DUHAI DIRI,Ramadhan akn pergi sbntar lagi...
Duhai diri,skrng Ramadhan akn b'anjak p'gi..

Lbh dua p'tiga p'jalanan bln suci ini tkh b'lps..

apkh yg kau lakukan smpai dtik ini??

Bgaimana dgn solatmu hngga dtik ini?

Ingatkah engkau bhwa kamu tlh b'janji akn b'tahajud stp mlm..

Menangis,mrintih m'cri p'tolongan RABB Semesta Alam..

B'smpuh dgn taubat sluruh badan,jiwa dn hati utk sgra kmbali..

Tapi dri, lihatlah drimu kini..

T'nyat mlm2mu sepi tnpa sujud k'pangkuan ILAHI..

Bagaimana dgn ibadahmu?

Sudah brapa kali kau khatam al-Quran,atau kmu hnya m'bca bbrapa juzuk shja pd bln ini..

Kerongkongmu kering drpd ayat ILIAHI..

Lisanmu tak pnh basah drpd lantunan ayat suci Qurani..

Lalu kmanakh ungkapan cnta yg slama ini kau bisik2kan dihati..

Dimana sasaran yg dulu kau jnjikan pd dri sndri..

Duhai diri,blum t'lmbat utk b'ubah..

Masuklh dlm pelukan ALLAH..

Masih ada beberapa hari yg t'sisa

Kobarkn smgatmu,gigihkan hatimu utk m'lantunkan bait2 kalamullah..

Duhai diri,smoga bln ini, engkau tidak lagi rugi spt tahun2 lalu..

Kerana redha ALLAH yg ingin digapai,ampunan ALLAH yg ingin dituju..

WAHAI PENDAMBA CINTA ILAHI!!!

Wednesday, September 16, 2009
Telah kupilih jalanMu
Jalan yang mendekatkan aku padaMu
Jalan orang-orang yang beriman dan beramal soleh
Dan aku yakin sebenar-benarnya
Cintaku padaMu takkan pernah dikecewakan

Namun Tuhan,
Ampuni aku,
Fitrah hati ini terlalu berat untuk kubuang
Terlalu pahit untuk ditelan
Tapi terus-terusan aku gagahkan
Demi menggapai cintaMu Yang Esa

Bantulah aku Tuhan
Jika rinduku ini imaginasi syaitan
Dan kuminta ia dilenyapkan
Andai kasihku berlandaskan nafsu
Kumohon matikanlah rasa cinta yang belum tentu jadi milikku

Tolonglah aku Tuhan
Untuk mengisi bejana cintaku untukMu
Agar aku takkan pernah dahagakan
Cinta dari insan yang tak halal bagiku
Teguhkan kasihku untukMu
Agar aku tak kecundang dijajah cinta yang dusta
Yang menjadi hijab di antara kita
Tetapkan langkahku di jalan ini

Gagahkan aku Tuhan
Untuk menenggelamkan kapal cinta manusia
Walau ia se'gah' bahtera 'Titanic'
Tetapku pinta ia karam
Jika belayar ia di lautan dosa

Dan kumohon Tuhan
Damaikanlah ombak di hati
Walaupun ribut datang mengundang
Kasihku diikat di dasar Rabbi
Kerana ianya lumrah ujian..
Dan akan kuterus tekadkan janji
Kerana telah kupilih jalanMu.